Den milde vinter er rar for mange mennesker, men en anden der nyder godt af varmen er en vi alle frygter… rotten.

I Kongens have har man fjernet buske og rhododendron for at fjerne tilholdssteder for rotterne. Gartnerne har tilladelse til at skyde rotterne om natten og man har specielle rotte hunde til at afhjælpe problemet 1. I Århus ser man i stigende grad rotter i private hjem, caféer og butikker 2.

Hvis man kigger på hvor mange indberetninger der er til kommunerne over de sidste 5 år. Så er det ikke fordi at antallet af rotter er eksploderet, men det ligger i mellem 150.000 – 175.000 pr. år.

I 2012 kom der en ny plan/bekendtgørelse for rotte bekæmpelse, som bl.a. pålagde kommunerne at installere rotte spærrer i stikledningerne til offentlige bygninger. 3 år efter viste tallene at ca 90% af kommunerne havde fået opsat rottespærrer, knap halvdelen af kommunerne havde fået opsat spærrer i 80% af deres skoler, plejehjem og institutioner  .

Hvad kan vi selv gøre?

Men en ting er hvad der bliver pålagt kommunerne, en anden ting er hvad kan du selv som bolig ejer gøre?. Hvis rotterne ikke kan komme ind pga. rottespærrer i skoler osv.. Så går de lidt længere ned af gaden og måske kommer de forbi dit hus… En kloak er et dejligt sted ( hvis man altså er rotte ) der er mad, varme og plads til en større familie forøgelse.

Så et godt sted at starte er ved at få tjekket kloakken med en TV inspektion med billeddokumentation. Ser din kloak fin ud uden rod gennembrud og kollaps, så er du rimelig sikret med en rottespærrer i skel brønden. Hvis din kloak er faldet sammen så er der pludselig mange steder rotterne kan komme ind. En rotte behøver kun 2 cm for at kunne presse sig igennem, og flytte ind i sin nye herskabs “lejlighed”.

En TV inspektion betaler du selv. Men har du udvidet rørskade forsikring dækker dit forsikringsselskab i de fleste tilfælde hvis der skulle være skader.

Kontakt os allerede i dag og få et godt tilbud på kloak inspektion og montering af rottespærrer. Se hvad vi ellers tilbyder inden for reparation og etablering af kloak her.

Du kan læse mere om hvordan du opdager eller bekæmper rotter på følgende sider:  https://rotteangreb.dk/ , https://www.bolius.dk/rotter-i-boligen-18058/

Kilde 1:  https://www.tv2lorry.dk/artikel/buske-og-planter-flaaet-op-kongens-have-fyldt-med-rotter Kilde 2: https://ing.dk/artikel/rotterne-boltrer-sig-lune-vinter-209686